Биографични бележки


Доктор Едуард БАХ (1886-1936)
Едуард Бах е роден в Англия през 1886 г. На 26 години е вече дипломиран лекар. В началото на своята кариера като лекар работи в спешната хирургия. Постепенно започва да посвещава все повече и повече време в наблюдение на всеки пациент, като записва и проверява усърдно многобройни индивидуални факти по отношение на патологията, отивайки при болните да се  консултира с тях. Сведенията, които получава са го навели на мисълта, че за признаците (симптомите) на дадена болест при различните хора не може да се прилага само едно и също лечение. Заключението което прави е, че профилът на личностните особености, емоционалното състояние, обноските и поведението на конкретния пациент трябва да бъдат взети под внимание при определяне на лечението, за да бъде то адекватно.

Той е едва на 34 години, когато публикува своите открития в областта на чревните отравяния с токсини. Те са високо оценени от Кралското Дружество по Медицина. Тогава той получава поста пато-бактериолог в Болницата по Хомеопатично лечение в Лондон. На този пост вече той открива за себе си книгата на Самюъл Хахнеман "L’organon de l’art de guerir", станала впоследствие настолна книга на специалистите по хомеопатия. Това четиво го ентусиазира, но въпреки това остава жаден за нови знания: той е бил убеден, че съществува терапия отвъд хомеопатията, и намира корените й, ако може така да се каже, в растенията (тревите и дърветата).

В началото на 1930 г. на 44 години, той изоставя лекарската практика, напуска кабинета, лабораторията и славата и се посвещава на грижи за бедните. Отдава се на изследователска дейност в търсене на разтвор получен от природата по естестен начин, способен да облекчи едновременно физическите болки и душевните терзания.

Отдава шест години от живота си в усилени и прецизни наблюдения върху своите пациенти в търсене на целебните свойства на растенията и поставя началото на способ (метод) за възбуждане (динамизиране) на енергията, чрез използване на слънцето. По този начин той достига до откриването на 38-те цветни есенции (екстракти), които оттогава облекчават и успокояват хиляди хора по света.

Той умира на 50 години, след като е успял да покаже значението на уравновесяването на крайностите на чувствата и душевните състояния за хармоничността, душевната утеха и уют на човека. След смъртта на Д-р Бах неговата мисия е продължена от неговите помощници Нора Уиикс и Виктор Булен.