Общи условия

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата Цветни есенции и аромати - Цветята на д-р Бах  

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Флоресанс ЕООД, със седалище и адрес на управление:

гр. София 1000 ж.к. Гоце Делчев, бл. 11Е, ЕИК 201706252, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина Цветни есенции и аромати - Цветята на д-р Бах  Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


Условия за поръчка на стоки:


Поръчка

Доставката на стоки от Флоресанс ЕООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на Флоресанс ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Флоресанс ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина Цветни есенции и аромати - Цветята на д-р Бах, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на Флоресанс ЕООД  е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.