ВЪРБИНКА / VERBENA OFFICINALIS

18.60лв.

За тези, които се стремят на всяка цена да наложат своите позиции на околните. Натрапват работата и възгледите си. Възвръща спокойствието и мира.

За тези, които имат строго установени принципи и идеи, и които смятайки, че са прави, променят вижданията си много рядко. Имат голямо желание да преобърнат (превъзпитат) в своите възгледи всички около себе си. Тяхната воля е силна и имат много смелост, когато те самите са убедени в това, което търсят и изповядват. Ако те са болни, те се борят дълго, дотогава дори, когато други вече са се отказали.

Състав

Комбинация от единични био-еликсири получени като воден екстракт от цветовете на диворстящи растения от екологично чисти райони без битово, животинско или индустриално замърсяване.

Състав: екстракти от диворастящи цветя 0,4%<

Употреба

Разтворете 4 капки от еликсира в чаша вода или 12 капки от еликсира в бутилка от 1 литър. Използвайте толкова често, колкото е необходимо.