СТРАХОВЕ

29.30лв.

Еликсир Против Страхове /Peurs/: За тези, които са по природа боязливи, притесняват се от определени неща и от бъдещето. Спомага да не са толкова плахи, да се освободят от страха, чрез възвръщане на смелостта и увереносттаЗа тези, които непрекъснатосе притесняват или се боят от

определени неща. Установява вътрешен мир и здрав разум. Камшиче; Пирен (Калуна); Хелиантум;

Червен див кестен; Мимулус; Джанка; ТрепетликаКомбиниран цветен еликсир - 20 мл.

”Против СТРАХОВЕ” ( PEURS / FEARS ) 

Характеристика на състоянието : Страхът е чувство заложено ни от природата, помагащо ни да оцеляваме, това е инстинктивна реакция при потенциална опасност, която се свързва с биохимични процеси в мозъка, които предизвикват отражение в тялото, като физически реакции. Човекът според вида нервна система реагира по два основни начина: - чрез мобилизация на всички сили за активно съпротивление на опасността със следните проявления (учестен пулс, повишено артериално налягане, зачервяване и др.) или чрез стъписване (забавен пулс, бледост, студена пот,гадене и др) Когато страховете станат натрапчиви се превръщат във фобии. Фобийте се класифицират според преживяното. Най-често срещаните страхове са : от затворени пространства, от височината(от летенето със самолет), от дълбочина(пропаст), от открити пространства. Други групи са страхът от осъждане от страна на другите, от изява пред публика, опасения за здравето и живота, страх от различни животни и насекоми или даже от неопределени точно неща. Без полагане усилие и прилагане на воля от страна на потърпевшия освобождаването от страховете е невъзможно.      Негативно състояние 

• За неспокойни, тревожни натури, които се страхуват и силно се безпокоят от бъдещето, от неизвестното, за здравето си, че ще им се случи най-лошото. 

• За моментите на мъчително безпокойство и силна тревога. 

• При страхове от ежедневни неща като: тъмнина, височина, животни, насекоми. 

Позитивен аспект на промяна: 

• Възвръща смелостта и мъжеството, вдъхва кураж. 

• Успокоява, укрепва и помага да се освободим от безпокойството, боязливостта, тревожността, страховете и опасенията си.  

• Насърчава, съживява, поощрява, мобилизира вътрешните сили и възможността да се изправим лице в лице със страшното, и въпреки всичко да вървим напред. 

Комбинация от единични цветни еликсири на Д-р Бах : 

Камшиче(Agrimonia Eupatoria) - за тези, които крият безпокойството и страховете си. 

Пирен(Calluna Vulgaris) - за хора склонни да преувеличават, да се опасяват и страхуват.   

Хелиантум(Helianthemun Nummularium) - при изострено чувство за страх, изпадане в ужас и паника.  

Червен Див Кестен(Aesculus Carnea)-при страх и свръх-безпокойство,склонност за драматизиране. 

Мимулус(Mimulus Guttatus) - против страхове от определени неща от ежедневието.  

Джанка(Prunus Cerasifera) - за състояния, в които има опасност от загуба на контрол върху себе си.  

Трепетлика(Populus Tremula) - при страхове, чиито причинители не могат да се определят точно.