ПЪТУВАНЕ

29.30лв.

Комбиниран цветен еликсир ”При ПЪТУВАНЕ” ( VOYAGES / TRAVELS )

Характеристика на състоянието : Обикновено пътуването е движение свързано с физическото преместване на човешкото тяло в пространството по и около земната повърхност. Съвременните средства за придвижвате въпреки предлаганият комфорт много бързо, в сравнение с човешкия ход, преодоляват разстоянията, което не предполага време за адаптация на организма. При самото придвижване мозъкът получава непрекъснато сигнали от вестибуларният апарат, очите, мускулите, ставите и движението на главата и усещания за издигане слизане, пропадане, завиване. Когато пътувате на кораб или в самолет вестибуларният апарат регистрира движение, а очите и мускулите не. Когато тези сигнали се разминават, често се получава определен физически дискомфорт. Пътуването е свързано с особеностите на всеки един вид транспортно средство, което от своя страна поражда било то положителни или отрицателни промени в душевното състояние. При всяко пътуване има елемент на настройка, леко повишаване на безпокойството и вътрешното напрежение, известен стаен страх, притеснения от височина, затворени пространства, елемент на неизвестност, опасения(какво ще се случи, предоставяш се в ръцете, знанията и уменията на друг). Бързата смяна на географски ширини, климат  и часови зони, което води до затруднения при адаптацията.          

Негативно състояние: 

• За тези, които се боят от пътуването или от определен вид транспорт. 

• Изпитват трудности с вътрешната мобилизация при смяна на обстановката.

Позитивен аспект на промяна: 

• Спомага за успокояване на душата и за преодоляване на лошите усещания.

• Позволява също така мобилизация с цел добре да се понесат промените в географската ширина и часовите разлики. 

Комбинация от единични цветни еликсири на Д-р Бах : 

Габър(Carpinus Betulus) -за тези които мислят,че не биха имали сили, при възстановяване след болест. 

Орлови нокти(Lonicera Caprifolium) - за хора, чиито мисли са силно повлияни от събития и спомени.

Хрущялка(Scleranthus Annuus) - при колебания, неразположения от морска или височинна болест. 

Орех(Juglans Regia) - за преодоляване на последиците от влияния на околната среда, при преходи. 

Маслина(Olea Europoea) - при усещане за изчерпаност и душевна изтощеност, подкопана жизненост. 

 Бряст(Ulmus Procera)-при временно усещане за потъване в задачи, чувство на безсилие, без кураж си.

 Трепетлика(Populus Tremula)- при вътрешен страх и безпокойство, изтормозващи предчувствия